unsplash-yzgF-AQt1sQ-me

AVH kuntoutus

Neurologinen kuntoutus

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu musiikin vaikuttavan AVH:n aiheuttamien ongelmien neurologisiin puutoksiin. Musiikin kuuntelun positiivisesta vaikutuksesta on näyttöä lisäksi aivovamman, dementian ja Parkinsonin taudin aiheuttamiin ongelmiin.


AVH-kuntoutus musiikkiterapian keinoin on motorisen järjestelmän liikeaivokuoren ja liikkeiden hienosäätöjärjestelmän aktivointia tavoitteellisella ohjelmalla. Menetelminä ovat musiikin kuuntelun lisäksi aktiivinen soittaminen ja erilaiset motoriset harjoitteet sekä fysioakustinen hoito. Tarkoituksena pyritään edesauttamaan vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistyötä ja tasapainon parantumista.

Sävellin terapiapalvelut

Keskuskatu 70, Karjaa 10300


Puh. +358 44 0844 956

Sposti: eve (at) savellin.fi

Tietosuojaseloste


© Sävellin terapiapalvelut 2020.

All rights reserved.