unsplash-yzgF-AQt1sQ-me

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta yksilöille sekä pienille työyhteisöille voimavara- ja ratkaisukeskeisin menetelmin. Voimavarakeskeisyys auttaa nostamaan esiin työntekijän kykyjä ja vahvuuksia edistäen samalla työyhteisön yhteistä hyvää. 


Ratkaisukeskeisen näkökulman kautta keskitytään tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitteluun mahdollisuuksia esiin nostaen. Työnohjausta voidaan hyödyntää esim. asiakastyössä, hoitotyössä tai esimiestyössä.

Sävellin terapiapalvelut

Keskuskatu 70, Karjaa 10300


Puh. +358 44 0844 956

Sposti: eve (at) savellin.fi

Tietosuojaseloste


© Sävellin terapiapalvelut 2020.

All rights reserved.